Neformalusis švietimas


Įstaigoje puikios galimybės vaikų  kūrybinei veiklai plėtoti, pagal vaiko  asmeninius pomėgius. Tenkinant vaikų meninės raiškos, saugumo poreikius, žadinant vaiko tautinio tapatumo jausmą, atsižvelgiant į šeimos pageidavimus, organizuojame neformalųjį vaikų švietimą.

Įstaigoje veikia šie neformaliojo švietimo būreliai:o būreliai:

  • Neformaliojo švietimo (šokio) būrelis – vaikai mokomi išreikšti save, suvokti judesio grožį
Pavadinimas Užsiėmimų laikas Pedagogas
Neformaliojo švietimo (šokio) būrelis I-IV – 15:00-16:00 Sigita Gadžij
Folklorinis būrelis „Malūnėlis“ I – V – 12:00-13:00 Ona Deniušienė