Fiksuoto mokesčio ataskaitos

Fiksuoto mokesčio gautos ir panaudotos lėšos

2018 m.

I pusmetis

26030,44 eur – gauta

20223,28 eur – panaudota

tame skaičiuje:

 • 3468,56 eur – ugdymo priemonės
 • 11938,40 eur – higienos valymo priemonės
 • 1847,96 eur – ūkinis inventorius
 • 957,16 eur – einamojo remonto prekės
 • 2011,20 eur – maisto pagaminimo išlaidos

 

2017 m.

II pusmetis

7608,00 eur – gauta

13544,55 eur – panaudota

tame skaičiuje:

 • 1939,39 eur – ugdymo priemonės
 • 2096,23 eur – higienos valymo priemonės
 • 6299,04 eur – ūkinis inventorius
 • 1002,16 eur – einamojo remonto prekės
 • 2207,73 eur – maisto pagaminimo išlaidos

 

2017 m.

I pusmetis

8952,00 eur – gauta

5199,98 eur – panaudota

tame skaičiuje:

 • 1040,28 eur – ugdymo priemonės
 • 1188,76 eur – higienos valymo priemonės
 • 828,97 eur – ūkinis inventorius
 • 385,17 eur – einamojo remonto prekės
 • 1756,80 eur – maisto pagaminimo išlaidos

 

2016 m.

 19341,47 eur – gauta per 2016 m.

18565,24 eur – panaudota per 2016 m.

tame skaičiuje:

 • 3024,55 eur – ugdymo priemonės
 • 3103,97 eur – higienos valymo priemonės
 • 7652,66 eur – ūkinis inventorius
 • 54,00 eur – minkštas inventorius
 • 1507,69 eur – einamojo remonto prekės
 • 3222,37 eur – maisto pagaminimo išlaidos