Bendradarbiavimas


Siekiame būti šeimai, visuomenei atviru kultūros skleidimosi ir skleidimo židiniu. Aktyviai bendradarbiaujame, dalijamės darbo patirtimi su rajono ikimokyklinėmis įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais:

Naujosios Akmenės muzikos mokykla – vykdome pažintinę ugdomąją veiklą, projektinę veiklą, dalijamės darbo patirtimi;
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija – įgyvendiname ugdymo tęstinumą, stebime vaiko adaptaciją mokykloje, vykdome pažintinę, sveikatinimo veiklą, įgyvendiname bendrus projektus, dalijamės darbo patirtimi;
Akmenės rajono viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius – vykdome pažintinę ugdomąją veiklą, vedame bendrus renginius;
Radviliškio miesto vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ – darbo patirties sklaida;
Joniškio lopšelis-darželis „Saulutė“- darbo patirties sklaida;
Latvijos Respublikos Aucės miesto darželis „Vecauce“- darbo patirties sklaida;
Esame pastovūs miesto, rajono renginių, švenčių dalyviai.