Informacija apie pedagogus ir darbuotojus

PEDAGOGIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Įsigyta specialybė                        Kategorija Pareigos
1. Rasa Dagelienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas,

Pradinio ugdymo pedagogika

III vadybinė,

Vyresnioji auklėtoja

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė
2. Daiva Andriuškienė Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja Lopšelio-darželio auklėtoja
3. Rasa Borusevičienė Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Auklėtoja metodininkė Lopšelio-darželio auklėtoja
4. Jūratė Badaukienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Auklėtoja metodininkė Lopšelio-darželio auklėtoja
5. Lina Ziemelienė Aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos auklėtoja, dėstytoja Vyresnioji auklėtoja Lopšelio-darželio auklėtoja
6. Irena Daščiorienė Aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Metodininkė,

Lopšelio-darželio auklėtoja

7. Ona Deniušienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Muzikos mokytoja, ekspertė Neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas}
8. Birūta Intienė Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja Lopšelio-darželio auklėtoja
9. Alina Pivanovičienė Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Auklėtoja metodininkė Lopšelio-darželio auklėtoja
10. Ilona Sigariova Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Vyresnioji auklėtoja Lopšelio-darželio auklėtoja
11. Monika Paulauskienė

(vaiko priežiūros atostogose)

Aukštasis Specialioji pedagogika (logopedija) Vyresnioji logopedė Logopedė
12. Saulė Stancevičienė Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja Lopšelio-darželio auklėtoja
13. Jolita Šimkienė Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Vyresnioji auklėtoja Lopšelio-darželio auklėtoja,

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

14. Nijolė Joniškienė Aukštesnysis Ikimokyklinis auklėjimas Vyresnioji auklėtoja Lopšelio-darželio auklėtoja
15. Raimonda Paleckienė Aukštasis Anglų k. filologija / gretutinės studijos ikimokyklinio ugdymo pedagogika Auklėtoja Lopšelio-darželio auklėtoja
16. Raimonda Klevinskaitė Aukštasis Specialioji pedagogika (logopedija) Vyresnioji logopedė Logopedė

 

KITO PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Įsigyta specialybė Pareigos
1. Birutė Vitolienė Vidurinis Vidurinis išsilavinimas Ūkvedė
2. Gražina Bogdelienė Aukštesnysis

Medicinos sesuo vaikų įstaigoms

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
3. Lina Jurgutienė Aukštesnysis Buhalterė Auklėtojos padėjėja
4. Dana Aleknavičienė Vidurinis Vidurinis išsilavinimas Auklėtojos padėjėja
5. Vilija Guginienė Profesinis Pervyniotoja-kontrolierė Tarnybinių patalpų valytoja
6. Danguolė Norkienė Profesinis Konditerė Auklėtojos padėjėja
7. Valerija Povorotovienė Vidurinis Vidurinis išsilavinimas Auklėtojos padėjėja
8. Regina Purinienė Vidurinis Vidurinis išsilavinimas Auklėtojos padėjėja
9. Roma Rudžinskienė Pagrindinis 8 klasės Pagalbinė darbininkė, patalynės ir skalbinių išdavėja
10. Aldona Šykštienė Profesinis Technologė-operatorė Auklėtojos padėjėja
11. Danguolė Norkuvienė Pagrindinis 10 klasių Auklėtojos padėjėja
12. Gražina Danilavičienė Profesinis Siuvėja Auklėtojos padėjėja
13. Vytautas Butkus Aukštasis Pedagoginis Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
14. Nijolė Pocevičienė Profesinis Vidurinis išsilavinimas Kiemsargė