Savivaldos institucijos ir komisijos
Savivaldos institucijos ir komisijos


 Darželio taryba 

Pirmininkė - A. Pivanovičienė
Sekretorė - S. Stancevičienė

Nariai:
R. Dagelienė
G. Danilavičienė
V. Guginienė
S. Brasienė
N. Grigorevičius


 Atestacijos komisija 

Pirmininkė - R. Dagelienė
Sekretorė - O.Deniušienė
 
Nariai:
N. Lukauskaitė
J.Badaukienė
D. Pleikienė
R. Šimkuvienė
J. Plienienė


 Metodinė taryba 

Pirmininkė - I. Daščiorienė
 
Nariai:
R. Dagelienė
I. Sigariova
J. Badaukienė
G. Butkienė


 Vaiko gerovės komisija 

Pirmininkė - R. Dagelienė
 
Nariai:
R. Borusevičienė
G. Bogdelienė
M. Dimitrevičiūtė
B. Intienė


 Mokytojų taryba 
 
Pirmininkė - R. Dagelienė

Nariai - visi įstaigos pedagogai