Projektinė veikla
Projektinė veikla

Projektinė veikla praplečia ugdymo erdvę, įtraukia įstaigos bendruomenę į aktyvesnį ugdymo problemų pažinimą ir sprendimą, lemia ugdymo plėtrą ir tęstinumą, daro įtaką ugdytinių gebėjimų raidai.

Aktyviai dalyvaujame rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamose programose, Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektuose:

2015 m. - „Aš turiu dviratuką“
2016 m. - „Sveikatos ir judėjimo karuselė“


Šeimos teigiamam požiūriui į ugdymą įtakoti padeda 2013-2014 m.m. įstaigos, grupių bendruomenių bei pedagogų parengti ir įgyvendinami projektai:

„Mes su šeima“- „Bitučių“ grupė (Ilona Sigariova, Daiva Andriuškienė).
„Aš noriu į darželį“ - „Drugelių“ grupė (Danutė Pleikienė).
„Žaiskime visi kartu“ - „Boružėlių“ grupė (Alina Pivanovičienė).
„Vandens lašelio ir dantukų draugystė“ - „Kiškučių“ grupė (Rasa Borusevičienė).
„Neregėtas ir įdomus eksperimentų - bandymų pasaulis...“- „Gandriukų“grupė (Birūta Intienė).
„Augsiu sveikas ir žvalus“ - „Ežiukų“ grupė (Saulė Stancevičienė, Nijolė Joniškienė).
„Augu ir skaitau“ - „Voveriukų“ grupė (Jūratė Badaukienė).
„Vaikučiai - šnekučiai“ - „Kačiukų“ grupė (Genutė Butkienė).
„Muzikos takelis vaikų brandai“ - Ona Deniušienė.
„Dul dul dūdelė - 3“ - Ona Deniušienė.
„Skambančios dūdelės“ - Ona Deniušienė.
 


Naujosios Akmenės m. vaikų lopšelio- darželio „Žvaigždutė“ boružiukų grupės ugdytiniai  ir jų auklėtoja metodininkė Alina Pivanovičienė  dalyvauja respublikiniame  ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame  projekte „Žaidimai moko“ .

 Projekto aktualumas.

·   Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir skaitymo mokymui mokykloje.

·   Esant orientavimosi erdvėje bei regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan.

·   Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į bet kokią vaikų veiklą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

          Tikslas - žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

          Uždaviniai:

* plėsti erdvės sąvokas;

* lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

* gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

    skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 

Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Projekto iniciatorė ir koordinatorė - specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė