Projektinė veikla
Projektinė veikla

Projektinė veikla praplečia ugdymo erdvę, įtraukia įstaigos bendruomenę į aktyvesnį ugdymo problemų pažinimą ir sprendimą, lemia ugdymo plėtrą ir tęstinumą, daro įtaką ugdytinių gebėjimų raidai.

Aktyviai dalyvaujame rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamose programose, Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektuose:

2015 m. - „Aš turiu dviratuką“
2016 m. - „Sveikatos ir judėjimo karuselė“


Šeimos teigiamam požiūriui į ugdymą įtakoti padeda 2013-2014 m.m. įstaigos, grupių bendruomenių bei pedagogų parengti ir įgyvendinami projektai:

„Mes su šeima“- „Bitučių“ grupė (Ilona Sigariova, Daiva Andriuškienė).
„Aš noriu į darželį“ - „Drugelių“ grupė (Danutė Pleikienė, Lina Ziemelienė).
„Žaiskime visi kartu“ - „Boružėlių“ grupė (Alina Pivanovičienė, Lina Ziemelienė).
„Vandens lašelio ir dantukų draugystė“ - „Kiškučių“ grupė (Rasa Borusevičienė).
„Neregėtas ir įdomus eksperimentų - bandymų pasaulis...“- „Gandriukų“grupė (Birūta Intienė).
„Augsiu sveikas ir žvalus“ - „Ežiukų“ grupė (Saulė Stancevičienė, Nijolė Joniškienė).
„Augu ir skaitau“ - „Voveriukų“ grupė (Jūratė Badaukienė).
„Vaikučiai - šnekučiai“ - „Kačiukų“ grupė (Genutė Butkienė).
„Muzikos takelis vaikų brandai“ - Ona Deniušienė.
„Dul dul dūdelė - 3“ - Ona Deniušienė.
„Skambančios dūdelės“ - Ona Deniušienė.