Projektai, konkursai
Projektai, konkursai

 
 

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ skyrius „Žvaigždutė“ skelbia atranką logopedo pareigoms užimti.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

·   Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

·   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;

·   būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka;

·   išmanyti ikimokyklinį, priešmokyklinį, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo, specialiųjų programų rengimo principus;

·   gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;

·   gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;

·   gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

·   mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

 

Dokumentai priimami nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė (direktorės kabinetas). Tel. pasiteirauti 8 682 62 290.

 
 Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ skelbia atranką lopšelio-darželio auklėtojo pareigoms užimti.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, būti baigus vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir įgijus ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją;

- būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

- mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių;

-išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ikimokyklinio ugdymo principus.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

 

Dokumentai priimami nuo 2018 m. rugpjūčio 28 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė (direktorės kabinetas). Tel. pasiteirauti 8 682 62 290.

Akmenės rajono savivaldybė skelbia konkursą Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pareigoms užimti.
 
Atrankos data - 2018 m. sausio 18 d. 11.00 val.

Išsamesnė informacija apie konkursą skelbiama Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt .Akmenės rajono savivaldybė skelbia konkursą Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pareigoms užimti.

Atrankos data - 2017 m. balandžio 4 d. 10.30 val.

Išsamesnė informacija apie konkursą skelbiama Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt .Festivalis-konkursas „Pumpurėliai“

2016 metų balandžio 15 dieną Naujosios Akmenės kultūros rūmuose įvyko tradicinis tarptautinių šokių festivalis-konkursas „Pumpurėliai“, kurį organizavo m/d „Buratinas“. Festivalio-konkurso organizatorė, choreografė Daiva Liuberskytė-Šukienė. Į konkursą šokėjai atvyko iš Lietuvos ir Latvijos. Susirinkusius žiūrovus pradžiugino 33 spalvingi ir nuotaikingi šokėjų kolektyvai.

„Pumpurėliai 2016“ dalyvavo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mažųjų šokėjų kolektyvas, kuriems buvo suteikta artistiškiausio šokio kompozicijos nominacija.
Projektas „Aš turiu dviratuką“

Vaiko pirmoji pažintis su gatve, keliu ir technikos priemonėmis prasideda tada, kai jis pats drąsiai žengia savo kojomis, žinoma prilaikomas mamos ar tėčio. Ši patirtis atsinešama į ikimokyklinę įstaigą ir joje ji turtėja. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ ugdytiniai susipažįsta su elgesio gatvėje taisyklėmis, mokosi pažinti kelių nurodomuosius ir draužiamuosius ženklus, sužino nesaugaus elgesio gatvėje padarinius. Daugelį metų įstaigoje vykdoma saugaus eismo įgūdžių prevencinė ugdymo programa „Mokomės saugaus eismo“, 2013 m. įgyvendome saugaus eismo įgūdžių projektą „Mano eismo ABC“.

Pastebėjome, kad daugelis vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų į darželį, šiltuoju metų laiku atvažiuoja su triratukais, dviratukais ir paspirtukais. Kadangi dauguma įstaigos darbuotojų taip pat mina pedalus, nutarėme rasti saugią vietą įstaigos teritorijoje dviračių stovėjimui. Parašytas Akmenės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiai programai bendruomenės  projektas „Aš turiu dviratuką“. Šio projekto dėka idėją pavyko įgyvendinti.

Darželio bendruomenės projekto „Aš turiu dviratuką“ tikslas - ugdyti įstaigos bendruomenės narius (ugdytinius, tėvelius, pedagogus, darbuotojus) tolerantiško ir taisyklingo elgesio gatvėje, keliuose, savo kieme ir įstaigos teritorijoje. Ugdyti sporto, fizinės kultūros ir savisaugos jausmą, įstaigos teritorijoje įrengti dviračių stovėjimo aikštelę, įsigyti šviesą atspindinčių liemenių ugdytiniams.

Prasidėjus Europos judėjimo savaitei, suorganizavome linksmą pasibuvimą – popietę „Aš turiu dviratuką“. Joje dalyvavo vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir jų šeimų nariai. Po darbo dienos, suvažiavo tėveliai su dviračiais, vaikučiai su dviratukais, paspirtukais. Dviejų piratų Alio (auklėtoja Alina Pivanovičienė) ir Irio (auklėtoja Irena Daščiorienė) pakviesti popietės dalyviai sušoko piratų šokį, vėliau pasipuošę visi savo ekologiškas transporto priemones, apvažiavo garbingą ratą apie darželį. Tvarkingai sustatę savo dviratukus ir paspirtukus, visi kartu pasimankštino. Vėliau vaikai atsakinėjo piratams į klausimus apie saugų elgesį gatvėje, kieme ir ką turi turėti kiekvienas eismo dalyvis tamsiu paros metu ir t.t.

Piratas Alis pasiūlė išbandyti savo transporto priemones figūriniame važiavime. Daug džiaugsmo vaikams suteikė atrakcija tėvelių važiavimas vaikučių dviratukais, paspirtukais. Turėjome vieną dalyvį su balansiniu dviratuku, kuris parodė, kad moka savarankiškai ir virtuoziškai vairuoti transporto priemonę. Popietės pabaigoje visi ugdytiniai iš piratų gavo dovanų atšvaitų, kuriuos mums dovanojo UAB „Eternit Baltic“. Popietė parodė, kad tokie renginiai reikalingi vaikams ir tėveliams – tai neįkainojamas laikas pabūti visiems kartu ir judėti dviratuko, paspirtuko dėka. 

Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ auklėtoja Irena Daščiorienė