Tradicijos

Įstaigos bendruomenės nariai didžiuojasi įstaiga. Mūsų tradicijos yra svarbi įstaigos kultūros dalis ji – vertybė, vaikas – aktyvus savo aplinkos kūrėjas. Įstaiga turi savo tradicijas, jos veikla teigiamai vertinama vietos bendruomenėje. Dalijamės patirtimi rajono spaudoje, nuolatos atnaujinami informaciniai stendai, teikiamos individualios konsultacijos.

Skyriuje „Žvaigždutė“ organizuojami šie renginiai:

 • Rugsėjo 1-osios šventė
 • Mokytojo dienos paminėjimas
 • Kūrybinės raiškos savaitė „Rudenėli, kas gi tavo pintenėlėj?“
 • Kūrybinės raiškos savaitė „Mažieji talentai“
 • Rudens sveikatos savaitė
 • Advento vakarojimas
 • Eglutės įžiebimo šventė
 • Kūrybinės raiškos savaitė „Dideli ir maži Kalėdų stebuklai“
 • Atsisveikinimo su eglute rytmetys
 • Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
 • Šventinis rytmetys „Mes Lietuvos vaikai“, skirtas vasario 16-ąjai
 • Sezoninės sveikatos savaitės
 • Šventė „Šokim, trypkim – žiemą išvarykim“
 • Kovo 11-osios paminėjimas
 • Sezoninės pažinimų, tyrinėjimų, atradimų savaitės „Gamtos pėdutės“
 • Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ
 • Kūrybinės raiškos savaitė „Margutis rieda – vaikai pagauti jį bėga“
 • Kūrybinės raiškos savaitė „Tūkstantis gražių žodelių“
 • Kūrybinės raiškos savaitė „Tau, mamyte“
 • Kūrybinės raiškos liaudies ir žaidimų savaitė „Zur zur malūnėlis“
 • Šventė „Lik sveikas, darželi“
 • Šventė „Vaikystės spindulėlis“
 • Ugdytinių išvykos ir ekskursijos