Mes

1979 metų sausio 15 dieną, buvusioje Gelmanių sodyboje pastatytame lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ pradėjo krykštauti 300 vaikų balsų. Šiandien skyriuje „Žvaigždutė“ 8 amžiaus grupes lanko 138 ugdytiniai. Įstaigoje dirba 29 darbuotojai, 15 puikiai savo darbą atliekančių kvalifikuotų pedagogų ir nuo jų neatsiliekančių kitų darbuotojų. Prioritetus teikiame tautinės kultūros ir tautinių vertybių perimamumui  ir puoselėjimui įstaigoje ir už jos ribų, sveikatai, kaip vertybės sampratai – padėti vaikui įgyti vis platesnę ir gilesnę sveikos gyvensenos patirtį, laikytis sveikos gyvensenos principų kasdieninėje veikloje. Tautines vertybes puosėlėti padeda įstaigoje įkurtas „Močiutės kiemelis“, seklyčia, interjere dominuoja tautiniai akcentai. Su žemaitiškomis tradicijomis supažindina ir jas puoselėja  vaikų ir pedagogų folklorinis ansamblis „Malūnėlis“.


   Vizija

Skyrius „Žvaigždutė“ – vaikystės namai, kuriuose vaikas turi teisę ugdytis, elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį. Tai demokratiška, atsinaujinanti ir atvira kaitai ikimokyklinė įstaiga.    


   Misija

Tai tvarios (darnios) plėtros ikimokyklinė įstaiga, kurioje prioritetas teikiamas tautinės kultūros vertybių perimamumui, lietuvių kalbos puoselėjimui įstaigoje ir už jos ribų, padedanti vaiko asmenybės vystymuisi ir jo sėkmingai integracijai į visuomenę.