Fiksuoto mokesčio ataskaitos
Fiksuoto mokesčio ataskaitos


Fiksuoto mokesčio gautos ir panaudotos lėšos

 

2018 m.

I pusmetis

 

26030,44 eur – gauta

20223,28 eur – panaudota

tame skaičiuje:

·        3468,56 eur – ugdymo priemonės

·        11938,40 eur – higienos valymo priemonės

·        1847,96 eur – ūkinis inventorius

·        957,16 eur – einamojo remonto prekės

·        2011,20 eur – maisto pagaminimo išlaidos2017 m.

II pusmetis

 

7608,00 eur – gauta

13544,55 eur – panaudota

tame skaičiuje:

·        1939,39 eur – ugdymo priemonės

·        2096,23 eur – higienos valymo priemonės

·        6299,04 eur – ūkinis inventorius

·        1002,16 eur – einamojo remonto prekės

·        2207,73 eur – maisto pagaminimo išlaidos

 

2017 m.

I pusmetis

 

8952,00 eur – gauta

5199,98 eur – panaudota

tame skaičiuje:

·        1040,28 eur – ugdymo priemonės

·        1188,76 eur – higienos valymo priemonės

·        828,97 eur – ūkinis inventorius

·        385,17 eur – einamojo remonto prekės

·        1756,80 eur – maisto pagaminimo išlaidos

 

2016 m.

 

19341,47 eur – gauta per 2016 m.

18565,24 eur – panaudota per 2016 m.

tame skaičiuje:

·        3024,55 eur – ugdymo priemonės

·        3103,97 eur – higienos valymo priemonės

·        7652,66 eur – ūkinis inventorius

·        54,00 eur – minkštas inventorius

·        1507,69 eur – einamojo remonto prekės

·        3222,37 eur – maisto pagaminimo išlaidos

 

 

Vyriausioji buhalterė Stefanija Gusarova