Neformalusis švietimas
Neformalusis švietimas

Įstaigoje puikios galimybės vaikų  kūrybinei veiklai plėtoti, pagal vaiko  asmeninius pomėgius. Tenkinant vaikų meninės raiškos, saugumo poreikius, žadinant vaiko tautinio tapatumo jausmą, atsižvelgiant į šeimos pageidavimus, organizuojame neformalųjį vaikų švietimą.

Įstaigoje veikia šie neformaliojo švietimo būreliai:

  • Dailės ir vaidybos būrelis - lavina vaikų kūrybiškumą, išmonę, fantaziją
  • Choreografijos būrelis - vaikai mokomi išreikšti save, suvokti judesio grožį
  • Neformaliojo ugdymo (sporto) būrelis - stiprinama vaiko fizinė ir psichinė sveikata

Pavadinimas Užsiėmimų laikas Pedagogas
Dailės ir vaidybos būrelis I - V
1 sav. - 10:30-12:30
2 sav. - 9:00-11:00
Daiva Andriuškienė
Choreografijos būrelis I - 10:40-13:10
III - 10:40-13:10
Irena Daščiorienė
Neformaliojo ugdymo (sporto) būrelis II - 11:00-12:08
III - 
11:00-12:08
V -
11:00-12:08
Jolita Šimkienė
Folklorinis būrelis „Malūnėlis“ II - 12:00-13:00
IV - 12:00-13:00
Ona Deniušienė