Konkursai

Akmenės rajono savivaldybė skelbia konkursą Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkursas Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 2020-07-11

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ skyrius „Žvaigždutė“ skelbia atranką lopšelio-darželio auklėtojo pareigoms užimti.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, būti baigus vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir įgijus ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją;

– būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių;

-išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ikimokyklinio ugdymo principus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki 2019 m. birželio 14 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė. Tel. pasiteirauti 8 682 62 290.

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ skyrius „Žvaigždutė“ skelbia atranką logopedo pareigoms užimti.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 •  Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
 •  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
 •  būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka;
 •  išmanyti ikimokyklinį, priešmokyklinį, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo, specialiųjų programų rengimo principus;
 •  gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;
 •  gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 •  gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 •  mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. lapkričio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė (direktorės kabinetas). Tel. pasiteirauti 8 682 62 290.

Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ skelbia atranką lopšelio-darželio auklėtojo pareigoms užimti.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 Kvalifikaciniai reikalavimai:
– turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, būti baigus vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir įgijus ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją;
– būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

– mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti kompiuterinio darbo įgūdžių;

-išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ikimokyklinio ugdymo principus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.
  Dokumentai priimami nuo 2018 m. rugpjūčio 28 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė (direktorės kabinetas). Tel. pasiteirauti 8 682 62 290.