Visa Lietuva šoka
Mūsų akimirkos
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ,,Atžalynas“ skyrius „Žvaigždutė“ ketvirti metai dalyvauja respublikinėje etninėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“. Akcijos tikslas – puoselėti tradicinį šokį. Šokdami kiekvienas patiriame tikrą džiaugsmą. Jis kyla iš to, kad tradicinį šokį ir nemokėdami nesunkiai galime sušokti – tam nereikia varginančių pamokų, pakanka pasižiūrėti į kitus ar turėti gerą partnerį. Rugsėjo 14 d. pavakarę ugdytiniai ir jų šeimos nariai linksmai šoko liaudies ratelius darželio etniniame kiemelyje. Renginį vedė lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė ir neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) Ona Deniušienė.
<< Visos kategorijos
4
5
2 : skaičius iš viso