Kūrybinės dirbtuvėlės darželyje
Mūsų akimirkos
Meninė veikla yra kūrybinė išraiška, skatinanti vaiko tobulėjimą. Molis, piešimas, aplikacija, šokis ir žaidimas, muzikavimas molinukais, skudučiais yra būdas vaikui perteikti savo emocijas, gebėjimus, vaizduotę, kūrybiškumą. Į tradicinį savaitės renginį „Žaidimų dienelės“, kūrybines dirbtuvėles atvyko Latvijos respublikos, Aucės miesto vaikų darželio „Vecaucė“ ugdytiniai ir pedagogės.
Smagu buvo stebėti svečių kūrybinę raišką: skudučiais išgaunamus muzikos garsus, šokių judesius ir vaikišką fantazija meniniuose molio ir aplikacijos darbuose, kuomet jis pamato, jog kažką sukūrė savo rankomis.
Savaitės renginyje dalyvavo ir su svečiais bendravo pedagogės Daiva Andriuškienė, Irena Daščiorienė, Jūratė Badaukienė, Alina Pivanovičienė, Ona Deniušienė.
<< Visos kategorijos
225
226
227
228
4 : skaičius iš viso