Tarptautinė pažintinė – praktinė konferencija
Mūsų akimirkos
Balandžio 20 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ įvyko tarptautinė pažintinė – praktinė konferencija „Logopedinių pratybų dermė bendradarbiaujant su muzikos pedagogais“. Sveikinimo žodį tarė Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Lukauskaitė, Akmenės rajono savivaldybės PPT, l. e. direktorės pareigas Andželika Adolevskienė ir Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ l. e. direktoriaus pareigas Rasa Dagelienė.
Akmenės rajono savivaldybės PPT vyresnioji logopedė Jūratė Plienienė supažindino apie logopedinę pagalbą Akmenės rajono ugdymo įstaigose. Pranešimus skaitė ir filmuotą medžiagą demonstravo logopedė metodininkė Laura Ivanovienė, muzikos mokytoja metodininkė Vitalija Guobienė. Socialiniai parneriai iš Latvijos Respublikos, Aucės miesto vaikų l/d „Vecauce“ logopedė Lilita Svilaine, darželio vedėja Inita Bilkšte, vyresnioji logopedė Dovilė Strakšaitė, vyresnioji muzikos mokytoja Živilė Garbaliauskienė, vyresnioji logopedė Monika Dimitrevičiūtė, neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} ekspertė Ona Deniušienė, logopedė Birutė Navickienė. Stendinį pranešimą „Linksmieji pirštukai“ pristatė Šiaulių l/d „Varpelis“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė Rima Barkauskienė.
Gausus minčių lietus, daug naujų idėjų pasigirdo užbaigiant diskusijas apie taip reikalingą bendravimo naudą.
<< Visos kategorijos
196
197
198
199
200
201
6 : skaičius iš viso