Metodinė diena
Mūsų akimirkos
 Sakoma, kad veiklos rezultatus skaičiuojame kalendorinių metų pabaigoje, ugdymo įstaigose rezultatus apibendriname pavasarį. Balandžio 18 d. į Naujosios Akmenės vaikų lopšelį–darželį „Žvaigždutė“ susirinko rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogės, kurios dalyvavo rajono ikimokyklinių įstaigų metodinėje dienoje „Žaisdami mokomės“.
Metodinės dienos tikslas – pasidalinti gerąja ugdymo(si) patirtimi su rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis.

Viešnios stebėjo auklėtojos metodininkės Alinos Pivanovičienės atvirą veiklą „Žaidimai moko“. Tai respublikinio prevencinio projekto „Žaidimai moko“ apibendrinamoji ugdymo rezultatų veikla. Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ šį projektą vykdo antrus metus. Auklėtojos metodininkės Rasos Borusevičienės vykdytas praėjusiais mokslo metais šis projektas davė puikius ikimokyklinukų ugdymo(si) pasiekimų rezultatus. Nutarta šį projektą integruoti į įstaigos ugdymo(si) programą „Vaikystės mokyklėlė“. Esame šio respublikinio projekto pradininkai Akmenės rajone.
Auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė pristatė įstaigoje vykdytą respublikinį pilietinio ugdymo projektą „Kaip surasti Lietuvą 2018?“ ir perskaitė pranešimą „Aš turiu dviratuką“. Tai įstaigos prevencinis saugaus elgesio gatvėje ir įstaigos teritorijoje projektas, kuris vykdomas jau ketverius metus.
Neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} ekspertė Ona Deniušienė pristatė video metodinę medžiagą „Improvizaciniai žaidimai su skudučiais“.
Auklėtoja metodininkė Jūratė Badaukienė pasidalino gerąja ugdymo patirtimi pateikdama video medžiagą „Ugdytinių kūrybinės veiklos virsmas žaidimu“.
Ši metodinė diena parodė, kad žaidimai gali būti įvairių formų, kurie skatina vaiko vystymąsi ir intelektinį tobulėjimą.
<< Visos kategorijos
183
184
185
186
4 : skaičius iš viso