Veiksmo savaitė „Be patyčių“
Mūsų akimirkos
Tarpusavio santykiai – sunkiausia bendravimo forma ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Dėl skirtingo auklėjimo modelio, dėl skirtingo socialinio požiūrio į gyvenimo realijas dažnai kyla nesusikalbėjimas, konfliktai. Tai gali išaugti į ilgalaikį neigiamą požiūrį į gyvenimo realijas, šeimos narius, kaimynus, bendradarbius, bendramokslius ir t.t.Patyčios išbujoja ten, kur baiminamasi drąsiai kalbėtis apie negatyvų elgesį, žvilgsnį, nuomonę.
Mūsų įstaiga nuo 2008 m. dalyvauja prevencinėje socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“. Kiekvieną pavasarį visa įstaigos bendruomenė įsijungia į savaitės BE PATYČIŲ renginius. Savaitės metu ugdytiniai kalbasi apie draugystę, konfliktų sprendimo būdus, žiūri senosios animacijos filmukus apie draugus, skaito pasakas, pamokomas istorijas apie draugą, mokosi eilėraščių apie draugystę, piešia savo draugų portretus.
Įstaigoje tradiciškai, šiemet jau penktą kartą, vyko rytmetis ,,Ranką duok ir nusišypsok“. Rytmečio tikslas – draugystė tai būsimų pirmokų mokslo sėkmės pagrindas, kuri prasideda darželyje kalbantis, žaidžiant žaidimus. Rytmetį vedė savaitės BE PATYČIŲ koordinatorė, auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė.
<< Visos kategorijos
157
158
159
160
161
162
6 : skaičius iš viso