100-tasis Lietuvos gimtadienis
Mūsų akimirkos
 Lietuva ir jos pilietis – neatsiejami. Sustojame ir apmąstome savo gyvenimo prasmę, kai švenčiame gimtadienį. 100-ąjį Lietuvos gimtadienį švęsdami didžiuojamės savo šalimi. Pasididžiavimo savo valstybe jausmą skiepijame ir savo ugdytinių širdelėse – jie mūsų tradicijų tęsėjai ir puoselėtojai. Norėdami prasmingai ir kitaip, netradiciškai paminėti iškilią datą, sutarėme, kad dovanosime savo rankomis pagamintą dovaną. Vyresnieji ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, jų auklėtojos iš kokteilių šiaudelių išlankstė 100 trijų spalvų žvaigždutes ir jas sujungė. Taip pagaminome žvaigždutėmis kibirkščiuojančią Lietuvos trispalvę. Tai ugdytinių ir pedagogių dovana Lietuvai.

Šiemet pirmą kartą įsijungėme į Respublikinį projektą ,,Kaip surasti Lietuvą“. Tiesiogiai bendravome, interneto dėka, su Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ugdytiniais ir pedagogėmis.

Drauge sugiedoję Tautišką giesmę, susipažinome iš arčiau. Prisistatydami kupiškiečiai pasekė sakmę apie Kupiškio atsiradimą, mes pasekėme sakmę apie gegutę žemaitiška tarme. Viktorinos metu, sužinojome apie Kupės upę, kuri teka per Kupiškio miestą, apie Baltijos jūrą, kuri skalauja Lietuvos krantus, apie Gedimino pilies bokštą. Supažindinome savo naujus draugus su Eternit Baltik produkcija, kuri garsina mūsų miestą ir etniniu regionu – Žemaitija. Priešmokyklinės grupės ugdytinis Jokūbas Brazys padeklamavo poeto Leonardo Pukino eilėraštį apie Naująją Akmenę. Esame dėkingi poetui už puikią dovaną mūsų įstaigai.

Rytmečio pabaigoje vaikai šoko ritminį šokį ir dainavo dainą apie gimtinę. Rytmetį vedė ir tiesiogiai bendravo su Kupiškio vaikų darželio ,,Saulutė“ vaikais ir pedagogėmis priešmokyklinio ugdymo pedagogė Saulė Stancevičienė.

Širdingą padėką norime pareikšti žmonėms, kurie prisidėjo prie naujų tautinių kostiumų įsigyjimo ir įstaigos labdaros paramos fondui už naujų koncertinių rūbelių įsigyjimo finansavimą.

 

Parengė: Naujosios Akmenės vaikų lopšelio darželio ,,Žvaigždutė“ auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė

<< Visos kategorijos
115
116
117
118
119
5 : skaičius iš viso