Visa Lietuva šoka
Mūsų akimirkos
 Saulėtą ir šiltą rugsėjo 19 d. vakarą, vaikų  l./d. ,,Žvaigždutė“ priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo etninės kultūros akcijoje ,,Visa Lietuva šoka“. Mažieji šokėjai su tėveliais, sesutėmis, broliukais linksmai sukosi rateliuose. Vaikus respublikinei akcijai paruošė neformaliojo švietimo mokytoja {meninis ugdymas} Irena Daščiorienė, neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} Ona Deniušienė.
Naujosios Akmenės miesto aikštėje skambėjo muzika, gausus mažų ir didelių šokėjų būrys parodė, kad tautinis šokis gyvuoja.
<< Visos kategorijos
7
8
9
3 : skaičius iš viso