Rugsėjo 1-oji
Mūsų akimirkos
 Rugsėjo 1-osios rytą vaikų l./d. ,,Žvaigždutė“ kiemelyje klegėjo ugdytiniai, rinkosi tėveliai, pedagogai. Mokslo ir žinių šventę atidarė atskridusi boružėlė (auklėtoja Alina Pivanovičienė). Sveikinimo žodi tarė l. e. direktoriaus pareigas Rasa Dagelienė.
Pradžiugino visus šventine nuotaika linksmi vaikų atliekami rateliai, žaidimai ir šokiai, kuriems pritarė neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas} O.Deniušienė.
Boružėlė pakvietė visus pasisukti kūrybinių žaidimų karusėlėje, kuriuos aikštelėse parengė pedagogės. Šventės edukacinėje dalyje įsipynė sveikatos projekto ,,Kur joji, Jonai?“ žaidybiniai elementai. Dėkojame UAB ,,Grustė“ administracijai už saldžias dovanėles vaikams.
<< Visos kategorijos
1
2
3
4
5
6
6 : skaičius iš viso