Jubiliejinis koncertas
Mūsų akimirkos
 Gegužės 17 d., vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytinių mišrus vokalinis ansamblis dalyvavo šventiniame jubiliejiniame dvidešimtpenkmečio koncerte socialinių paslaugų namuose. Ansamblio mažieji dainorėliai dainavo, šoko, grojo ir išsakė gražiausius žodžius visiems darbuotojams.
Jubilieijaus proga visą socialinių paslaugos namų bendruomenę pasveikino Rasa Dagelienė ir padėkojo už gražų bendravimą ir bendradarbiavimą įgyvendinant įvairius projektus.
<< Visos kategorijos
001
002
2 : skaičius iš viso