Metodinė savaitė
Mūsų akimirkos
 Balandžio 18-21 d. įstaigoje vyko metodinė savaitė, kurios metu pedagogės dalijosi gerąja darbo patirtimi, keitėsi naujomis idėjomis. Atviras veiklas rodė O.Deniušienė, N.Joniškienė, D.Pleikienė, A.Pivanovičienė. pranešimus skaitė O.Deniušienė ir G.Butkienė.
Džiaugiamės , kad pedagogės aktyviai keičiasi patirtimi, naujais metodais, negaili patarimų ir švelnios kritikos viena kitai.
<< Visos kategorijos
001
002
003
004
005
006
6 : skaičius iš viso