Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“
Mūsų akimirkos
Naujosios Akmenės miesto lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikučiai ir auklėtojos įsijungė į pilietinę iniciatyvą „Gyvasis tautos žiedas“, skirtą Kovo 11 d. paminėti. Šventę pradėjome giedodami Lietuvos himną.
Folklorinio ansamblio „Malūnėlis“ vaikučiai su vadove Ona Deniušiene inscenizavo duonos kelią. Koncerto pabaigoje visus pavaišino šviežiai kepta rugine duona. Renginį užbaigėme sustoję į gyvąjį žiedą, kurį sujungė auklėtojos Irenos Daščiorienės megzta vėliava-šalikas.
Už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje, lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ gavo padėką. 
<< Visos kategorijos
001
002
2 : skaičius iš viso