Mes – Lietuvos vaikai
Mūsų akimirkos
 Vasario 15 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė“ įvyko šventinis rytmetis Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Su gimtadienio švente pasveikinti atvyko darželio ugdytiniai ir pedagogės iš Latvijos Respublikos Aucės miesto. Skambiais žodeliais, eilėraščių posmeliais mažieji darželinukai deklamavo apie gimtinę, tėviškėlę, gražią Lietuvėlę. Svečių deklamuojami eilėraščiai skambėjo lietuvių ir latvių kalba. Tai buvo gražiausia draugų  dovana. Muzikinio projekto ,,Skambančio dūdelės - 2“ vaikai grojo lietuvių liaudies daineles. Žaidžiant ir šokant lietuvių liaudies šokius ,,Malūnėlis“, ,,Šiaučius“ ir dainuojant dainelės apie saulutę, mamytę, tėvelį, broliuką ir sesutę vaikų veidukuose spindėjo šypsenėlės. Visų širdelės pajuto, kad čia ir dabar tau dainuojam ir šokam – Lietuva.

<< Visos kategorijos
01
02
03
04
05
5 : skaičius iš viso