Nominacija
Mūsų akimirkos
Saulė Stancevičienė dirba lopšelio-darželio auklėtoja, turi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Tai aktyvi etninės kultūros puoselėtoja, respublikinių prevencinių programų, projektų įgyvendintoja, apdovanota už pateiktas rekomendacijas priešmokyklinio ugdymo programos kūrime.
Pedagogė inovacijų skleidėja įstaigoje ir rajone. Parengė metodinę kompiuterinę priemonę „Pavasaris“.

Įstaigoje vedami pedagogės renginiai išsiskiria savita vedimo forma.

Tai aktyvi rajono visuomeninkė, puoselėjanti sceninį tautinį šokį.

Tarptautinės Mokytojų dienos proga, ji apdovanota nominacija „Metų gerumas“ už pedagogo profesijos garbės saugojimą, nuoširdų, kūrybingą darbą ir inovacijų diegimą ugdymo procese.
<< Visos kategorijos
14
15
2 : skaičius iš viso