Mokslo ir žinių šventė
Mūsų akimirkos
Linksmi vaikų balsai ir nuotaikinga muzika rugsėjo 3-osios rytą skambėjo vaikų l/d. „Atžalynas“ skyriuje „Žvaigždutė“. Mažieji ugdytiniai po vasaros atostogų skubėjo į išpuoštas grupes. Mokslo ir žinių šventė prasidėjo grupėse. Vaikai su auklėtojomis žaidė ir šoko, skyriaus „Žvaigždutė“ vadovė Rasa Dagelienė, metodininkė I. Daščiorienė ir neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) O. Deniušienė, pasveikino su mokslo ir žinių diena. Ugdytiniai po šventės vaišinosi šakočiu.
<< Visos kategorijos
3
2
1
3 : skaičius iš viso