Mūsų akimirkos
Rudens kermošius
Skyrius „Žvaigždutė“ savo kūrybiniu darbu papuošė miesto aikštę Rudens kermošiaus metu. Mokslo ir žinių paukštis – pelėda nutūpė prie dangaus žydrumo vandens telkinio. Kūrybinio darbo autorės vyresnioji auklėtoja Daiva Andriuškienė ir neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) ekspertė Onutė Deniušienė.
Taip pat 8 grupės mažieji dainininkai Goda ir Kajus dalyvavo Kermošiaus šventėje. Vaikų folkloro ansamblio „Malūnėlis“ duetas padainavo žemaičių krašto dainą „Aš pats eisiu į kermošių“.
Kūrybinės raiškos savaitė
Kasmetinė kūrybinės raiškos savaitė „Rudenėli, kas gi tavo pintinėlėj?“ nuteikė ugdytinius rudeniškai, nes savaitgalį su savo šeima jie rinko gamtos turtus, gėrybes.
Pirmadienį gėrybes atsinešė į grupes ir per savaitę kūrė „Rudeninę mandalą“, kurios centre – Dėdė Rudenėlis. Antradienį ugdytiniai rinkosi į muzikos salę su kuprinėlėmis. Rytmečio „Rudenėli, kas tavo kuprinėlėj?“ metu, Dėdė Rudenėlis (auklėtoja metodininkė Jūratė Badaukienė) vis gyrėsi ir rodė ugdytiniams rudens gėrybes. Vaikai bandė rūšiuoti daržoves ir vaisius maitindami kiškį (vyresnioji auklėtoja Saulė Stancevičienė), padėjo su karučiais vežti rudens gėrybes į sandėlį, ėjo dainuodami ir šokdami rudenėlio takeliu. Renginio pabaigoje Dėdė Rudenėlis kiekvienam ugdytiniui į kuprinę įdėjo užduotėlę: kam surasti giliukų, kam kaštonų, kam lapų ir t.t.

Trečiadienį ugdytiniai kūrė meninias kompozicijas – kolektyvinius kūrybinius darbus grupėse. Kūrybiniai darbeliai: „Vėjas“, „Paukščiai“, „Lapai“, „Gėlės“, „Daržovės“, „Vaisiai“ puikuojasi „Meno galerijoje“.

Ketvirtadienį į kūrybinę savaitę įsijungė ugdytinių šeimos nariai. Grupėse ugdytiniai smaguriavo smagurių mugėje „Saldumynai sveikai“.
Nominacija
Saulė Stancevičienė dirba lopšelio-darželio auklėtoja, turi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Tai aktyvi etninės kultūros puoselėtoja, respublikinių prevencinių programų, projektų įgyvendintoja, apdovanota už pateiktas rekomendacijas priešmokyklinio ugdymo programos kūrime.
Pedagogė inovacijų skleidėja įstaigoje ir rajone. Parengė metodinę kompiuterinę priemonę „Pavasaris“.

Įstaigoje vedami pedagogės renginiai išsiskiria savita vedimo forma.

Tai aktyvi rajono visuomeninkė, puoselėjanti sceninį tautinį šokį.

Tarptautinės Mokytojų dienos proga, ji apdovanota nominacija „Metų gerumas“ už pedagogo profesijos garbės saugojimą, nuoširdų, kūrybingą darbą ir inovacijų diegimą ugdymo procese.
Tarptautinė mokytojų diena
Rudenėjančiu taku kasmet atkeliauja Tarptautinė mokytojų diena. Tradiciškai įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir ugdytiniai sveikina pedagoges, skirdami eilėraščius ir daineles, pakviečia kartu pašokti.
Aš turiu dviratuką
Penktą kartą skyrius „Žvaigždutė“ vedė sportinę pramogą „Aš turiu dviratuką“. Tai pramoga priešmokyklinio ir vyresnio amžiaus ugdytiniams ir jų šeimos nariams.
Renginį, tradiciškai, vedė piratai Alis (lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Alina Pivanovičienė) ir piratas Renius (lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė). Ugdytiniai ir jų šeimos nariai dalyvavo paspirtukų ir dviratukų parade, mankštinosi taip kaip mankštinasi piratai, šoko Piratų šokį. Piratai klausinėjo ugdytinių apie saugų važiavimą dviratukais ir paspirtukais darželio teritorijoje. Priminė, kad gatvėje be tėvelių palydėjimo jiems draudžiama važiuoti vieniems. Vėliau ugdytiniai ir tėveliai dalyvavo parodomajame važiavime apvažiuojant kliūtis, tėveliai bandė važiuoti su savo vaikų dviračiais.
Renginio pabaigoje ugdytiniai buvo apdovanoti atšvaitais.
Apsaugok mane

Įstaigos prevencinės programos „Mokomės saugaus eismo“ vienas iš tikslų – saugus elgesys gatvėje. Rugsėjis visoje Lietuvoje skelbiamas saugaus eismo mėnesiu, kurio metu vyksta akcija „Apsaugok mane“. Jos metu šalies vairuotojai skatinami būti itin atidžiais kelyje ir skirti ypatingą dėmesį jauniausiems eismo dalyviams.
Įstaigos priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai dalyvavo išvykoje prie sankryžos. Juos sutiko Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės policijos bendruomenės pareigūnė Ramunė Vėlavičienė ir kelių policijos vyresnysis specialistas Lorenas Balčiūnas. Ugdytiniai buvo supažindinti su saugiu elgesiu gatvėje ir kiekvienas perėjo gatvę lydimi policijos komisariato specialistų. Kelių policijos vyresnysis specialistas Lorenas Balčiūnas atsakė į ugdytinių klausimus bei padovono atšvaitų ugdyniams.

Mankštiada
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ skyrius „Žvaigždutė“ dalyvauja valstybinių institucijų, socialiai atsakingų verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų bendrame projekte „Sveikatiada“. Šio projekto koordinatorė mūsų įstaigoje lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Alina Pivanovičienė.
Šiais mokslo metais projektas pasipildė nauju projektu „Mankštiada 2018-2019 m.“. Projekto tikslas ugdyti sveikatą stiprinančius fizinio aktyvumo įgūdžius. Šio tikslo sieksime vykdydami šiuos uždavinius bėgdami „Sveikatos maratoną“, eidami į ugdymo įstaigą pėsčiomis, judėdami visus mokslo metus mankštos ritmu.

Prisijungę prie Europos Judumo savaitės renginių, auklėtojos metodininkės Alinos Pivanovičienės paskatinti, kiekvieną dieną mankštinomės lauke skambant linksmai, ritmiškai muzikai.
Visa Lietuva šoka
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ,,Atžalynas“ skyrius „Žvaigždutė“ ketvirti metai dalyvauja respublikinėje etninėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“. Akcijos tikslas – puoselėti tradicinį šokį. Šokdami kiekvienas patiriame tikrą džiaugsmą. Jis kyla iš to, kad tradicinį šokį ir nemokėdami nesunkiai galime sušokti – tam nereikia varginančių pamokų, pakanka pasižiūrėti į kitus ar turėti gerą partnerį. Rugsėjo 14 d. pavakarę ugdytiniai ir jų šeimos nariai linksmai šoko liaudies ratelius darželio etniniame kiemelyje. Renginį vedė lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė ir neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) Ona Deniušienė.
Mokslo ir žinių šventė
Linksmi vaikų balsai ir nuotaikinga muzika rugsėjo 3-osios rytą skambėjo vaikų l/d. „Atžalynas“ skyriuje „Žvaigždutė“. Mažieji ugdytiniai po vasaros atostogų skubėjo į išpuoštas grupes. Mokslo ir žinių šventė prasidėjo grupėse. Vaikai su auklėtojomis žaidė ir šoko, skyriaus „Žvaigždutė“ vadovė Rasa Dagelienė, metodininkė I. Daščiorienė ir neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) O. Deniušienė, pasveikino su mokslo ir žinių diena. Ugdytiniai po šventės vaišinosi šakočiu.
Asistento diena
Š. m. spalio 8 d. Akmenės rajono savivaldybėje surengta tradicinė Jaunimo savivaldos (Asistento) diena, kurios metu rajono ugdymo įstaigų moksleiviai turėjo galimybę įgyti praktinės pažintinės patirties.
Jaunuolių grupės pabuvojo Akmenės rajono policijos komisariate, Naujosios Akmenės ligoninėje, Akmenės rajono apylinkės teisme, Naujosios Akmenės bibliotekoje, bendravo su Akmenės rajono ugniagesių komanda, lankėsi vaikų darželiuose, atliko praktinių užduočių.

Asistento dienos dalyviai dalyvavo ugdymo procese mūsų įstaigoje.
0 : skaičius iš viso