Informaciniai dokumentai
Informaciniai dokumentai


Sprendimas dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Sprendimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-175(E) „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose“ pakeitimo
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ fiksuoto mokesčio panaudojimo tvarkos aprašas
Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ tvarka