Informacija apie pedagogus ir darbuotojus
Informacija apie pedagogus ir darbuotojusPEDAGOGIŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Mokslo įstaiga, kurią baigė, baigimo metai

Įgyta specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Rasa Dagelienė

Šiaulių universitetas 2004 m., 2013 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas,
Pradinio ugdymo pedagogika

III vadybinė,
Vyresnioji
auklėtoja

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė

2.

Daiva Andriuškienė

Marijampolės pedagoginė mokykla, 1990 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnioji auklėtoja

Lopšelio-darželio auklėtoja,
Neformalioji švietimo mokytoja {meninis ugdymas}

3.

Rasa Borusevičienė

Marijampolės pedagoginė mokykla, 1989 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

4.

Jūratė Badaukienė

Šiaulių pedagoginis institutas, 1989 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

lopšelio-darželio auklėtoja

5.

Genovaitė Butkienė

Kapsuko pedagoginė  muzikos mokykla, 1989 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnioji auklėtoja

lopšelio-darželio auklėtoja

6.

Irena Daščiorienė

Šiaulių universitetas, 2007 m.

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Metodininkė,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

7.

Ona Deniušienė

Šiaulių pedagoginis institutas, 1991 m.

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Muzikos mokytoja, ekspertė

Neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas}

8.

Birūta Intienė

Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla, 1980 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnioji auklėtoja

Lopšelio-darželio auklėtoja

9.

Alina Pivanovičienė

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

10.

Danutė Pleikienė

Kapsuko pedagoginė muzikos mokykla, 1986 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnioji auklėtoja

Lopšelio-darželio auklėtoja

11.

Ilona Sigariova

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla, 1993 m.

Ikimokyklinis auklėjimas

Vyresnioji auklėtoja

Lopšelio-darželio auklėtoja

12.

Monika Paulauskienė

Šiaulių universitetas, 2006 m.

Specialioji pedagogika (logopedija)

Vyresnioji logopedė

Logopedė

13.

Saulė Stancevičienė

Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos  mokykla, 1985 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnioji auklėtoja

Lopšelio-darželio auklėtoja

14.

Jolita Šimkienė

Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla, 1990 m.

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyresnioji auklėtoja

Lopšelio-darželio auklėtoja,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
Neformaliojo švietimo mokytoja {sporto}

15.

Nijolė Joniškienė

Marijampolės pedagoginė mokykla, 1991 m.

Ikimokyklinis auklėjimas

Vyresnioji
auklėtoja

Lopšelio-darželio auklėtoja

16.

Raimonda Paleckienė

Vytauto Didžiojo universitetas

Anglų k. filologija / gretutinės studijos ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Auklėtoja

Lopšelio-darželio auklėtoja

  

KITO PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Mokslo įstaiga, kurią baigė, baigimo metai

Įsigyta specialybė

Pareigos

1.

Agnė Jurdonienė

Šiaulių valstybinė kolegija

Vadyba

Projektų administratorė

2.

Birutė Vitolienė

Linkuvos vidurinė mokykla

Vidurinis išsilavinimas

Ūkvedė

3.

Gražina Bogdelienė

Šiaulių medicinos mokykla, 1978 m.

Medicinos sesuo vaikų įstaigoms

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

4.

Lina Jurgutienė

Vilniaus ekonomikos mokykla, 1991 m.

Buhalterė

Auklėtojos padėjėja

5.

Dana Aleknavičienė

Kelmės 1-oji vid.mokykla, 1988 m.

Vidurinis išsilavinimas

Auklėtojos padėjėja

6.

Vilija Guginienė

Kauno 37-oji miesto vid.prof. mokykla, 1981 m.

Pervyniotoja-kontrolierė

Tarnybinių patalpų valytoja

7.

Danguolė Norkienė

Šiaulių prekybos valdybos PTM, 1982 m.

Konditerė

Auklėtojos padėjėja

8.

Valerija Povorotovienė

Vidurinė mokykla

Vidurinis išsilavinimas

Auklėtojos padėjėja

9.

Regina Purinienė

Naujosios Akmenės vakarinė (pamaininė) mokykla, 1986 m.

Vidurinis išsilavinimas

Auklėtojos padėjėja

10.

Roma Rudžinskienė

Naujosios Akmenės 2-oji vid. mokykla

8 klasės

Pagalbinė darbininkė, patalynės ir skalbinių išdavėja

11.

Aldona Šykštienė

Mažeikių 50-oji profesinė m-kla, 1980 m.

Technologė-operatorė

Auklėtojos padėjėja

12.

Valerija Urbonienė

Klaipėdos 41-oji vid. mokykla, 1976 m.

Dažytoja

Auklėtojos padėjėja

13.

Gražina Danilavičienė

Klaipėdos 46-oji technikos mokykla 1982 m.

Siuvėja

Auklėtojos padėjėja