Informacija apie pedagogus ir darbuotojus
Informacija apie pedagogus ir darbuotojus


PEDAGOGIŲ SĄRAŠAS
  
Eil. Nr.
Vardas, pavardė Mokslo įstaiga, kurią baigė, baigimo metai Įsigyta specialybė Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Rasa Dagelienė Šiaulių universitetas 2004 m., 2013m. Mokytojos profesinė kvalifikacija, auklėtojos kvalifikacija Vyresnioji
auklėtoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (metodininkė), l.e. direktoriaus pareigas
2. Daiva Andriuškienė Marijampolės pedagoginė mokykla, 1990 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Neformalioji švietimo mokytoja {meninis ugdymas}, auklėtoja
3. Rasa Borusevičienė Marijampolės pedagoginė mokykla, 1989 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Auklėtoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
4. Jūratė Badaukienė Šiaulių pedagoginis institutas, 1989 m. Ikimokyklinių įstaigų dėstytoja, metodininkė Auklėtoja metodininkė Auklėtoja
5. Genovaitė Butkienė Kapsuko pedagoginė  muzikos mokykla, 1989 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
6. Irena Daščiorienė Šiaulių universitetas, 2007 m. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė Neformaliojo švietimo mokytoja {meninis ugdymas}, auklėtoja
7. Ona Deniušienė Šiaulių pedagoginis institutas, 1991 m. Ikimokyklinio auklėjimo metodininkė Muzikos mokytoja, ekspertė Neformaliojo švietimo mokytoja {muzikos mokymas}
8. Birūta Intienė Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla, 1980 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
9. Alina Pivanovičienė Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Auklėtoja metodininkė Auklėtoja
10. Danutė Pleikienė Kapsuko pedagoginė muzikos mokykla, 1986 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
11. Ilona Sigariova Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla, 1993 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
12. Monika Dimitrevičiūtė Šiaulių universitetas, 2006 m. Specialioji pedagogė ir logopedė Vyresnioji logopedė Logopedė
13. Saulė Stancevičienė Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos  mokykla, 1985 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
14. Jolita Šimkienė Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla, 1990 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyresnioji auklėtoja Neformaliojo švietimo mokytoja {sporto}, auklėtoja
15. Nijolė Joniškienė Marijampolės pedagoginė mokykla, 1991 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Vyresnioji
auklėtoja
Auklėtoja

KITO PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Vardas, pavardė Mokslo įstaiga, kurią baigė, baigimo metai Įsigyta specialybė Pareigos
1. Birutė Vitolienė Linkuvos vidurinė mokykla Vidurinis išsilavinimas Ūkvedė, nekvalifikuota atsitiktinių darbų darbininkė
2. Stefanija Gusarova Vilniaus finansų kredito technikumas, 1983 m. Buhalterė - finansininkė Vyriausioji buhalterė
3. Vilma Kuprelienė Šiaulių kolegija, 2007 Buhalterė  Buhalterė, pagalbinė darbininkė
4. Gražina Bogdelienė Šiaulių medicinos mokykla, 1978 m. Medicinos sesuo vaikų įstaigoms Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
5. Lina Jurgutienė Vilniaus ekonomikos mokykla, 1991 m. Buhalterė Auklėtojos padėjėja
6. Dana Aleknavičienė Kelmės 1-oji vid.mokykla, 1988 m. Vidurinis išsilavinimas Auklėtojos padėjėja
7. Vilija Guginienė Kauno 37-oji miesto vid.prof. mokykla, 1981 m. Pervyniotoja-kontrolierė Tarnybinių patalpų valytoja
8. Danguolė Norkienė Šiaulių prekybos valdybos PTM, 1982 m. Konditerė Auklėtojos padėjėja
9. Valerija Povorotovienė Vidurinė mokykla Vidurinis išsilavinimas Auklėtojos padėjėja
10. Regina Purinienė Naujosios Akmenės vakarinė (pamaininė) mokykla, 1986 m. Vidurinis išsilavinimas Auklėtojos padėjėja
11. Agnė Jurdonienė VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 2012 m. Higieninės kosmetikos kosmetikė Raštvedė
12. Aldona Šykštienė Mažeikių 50-oji profesinė m-kla, 1980 m. Technologė-operatorė Auklėtojos padėjėja
13. Valerija Urbonienė Klaipėdos 41-oji vid. mokykla, 1976 m. Dažytoja Auklėtojos padėjėja
14. Gražina Danilavičienė Klaipėdos 46-oji technikos mokykla 1982 m. Siuvėja Auklėtojos padėjėja
15. Gintaras Šulcas Vidurinis Šilumvežio mašinistas Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas
16. Vita Kaleinikovienė Šlapaberžės 11–oji kaimo profesinė mokykla, 1982 m. Kiaulių auginimo operatorė Kiemsargė
17. Roma Rudžinskienė Naujosios Akmenės 2-oji vid. mokykla 8 klasės Pagalbinė darbininkė, patalynės ir skalbinių išdavėja