Grupės ir ugdymo aplinka

 
 
Įstaigoje veikia 8 grupės:


2 ankstyvojo amžiaus grupės (1-3 m.)

4 ikimokykinio amžiaus grupės (3-6 m.)

2 priešmokyklinio amžiaus grupės (5-7 m.)


 
Kita ugdymo aplinka:


Muzikos salė

Sporto salė

Dailės galerija

Dailės studija

Logopedinis kabinetas

Valgykla

Seklyčia