Bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas

Siekiame būti šeimai, visuomenei atviru kultūros skleidimosi ir skleidimo židiniu. Aktyviai bendradarbiaujame, dalijamės darbo patirtimi su rajono ikimokyklinėmis įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais:

  • Naujosios Akmenės muzikos mokykla - vykdome pažintinę ugdomąją veiklą, projektinę veiklą, dalijamės darbo patirtimi;
  • Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija - įgyvendiname ugdymo tęstinumą, stebime vaiko adaptaciją mokykloje, vykdome pažintinę, sveikatinimo veiklą, įgyvendiname bendrus projektus, dalijamės darbo patirtimi;
  • Akmenės rajono viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius - vykdome pažintinę ugdomąją veiklą, vedame bendrus renginius;
  • Radviliškio miesto vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ - darbo patirties sklaida;
  • Joniškio lopšelis-darželis „Saulutė"- darbo patirties sklaida;
  • Latvijos Respublikos Aucės miesto darželis „Vecauce"- darbo patirties sklaida;
  • Esame pastovūs miesto, rajono renginių, švenčių dalyviai.