Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie darbo užmokestį


Naujausia informacija apie darbo užmokestį skelbiama pagrindinėje įstaigoje - Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio "Atžalynas" internetinėje svetainėje. Informacija galite rasti čia


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės pavadinimas)

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2018 m. 2 ketvirtis

2017 m.

1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui DS

0,75

621,09

621,09

2

Lopšelio–darželio auklėtojas DS

11,23

697,76

681,72

3

Lopšelio–darželio auklėtojo padėjėjas DS

8,00

445,58

420,21

4

Neformaliojo švietimo (dailės) mokytojas DS

131,76

129,77

5

Neformaliojo švietimo (sporto) mokytojas DS

0,13

65,80

54,46

6

Pagalbinis darbininkas DS

0,67

400,00

380,00

7

Patalynės ir skalbinių išdavėjas DS

0,50

400,00

380,00

8

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas DS

2,00

741,54

744,05

9

Tarnybinių patalpų valytojas DS

1,50

400,00

380,00