Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie darbo užmokestį


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽVAIGŽDUTĖ“


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2016 m.

Etatų skaičius

2017 m.
II ketvirčio vidurkis

Priskaityta suma (€)

Priskaityta suma (€)

Direktorius

1,00

0,00

 1,00

0,00 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

0,75

818,49

0,75

1178,79

Neformaliojo švietimo (dailės) mokytojas

0,22

740,84

0,22

745,19

Neformaliojo švietimo (sporto) mokytojas

0,13

1981,22

0,13

496,97

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,60

489,61

3,60

736,47

Lopšelio-darželio auklėtojas

10,09

648,90

10,09

690,48

Pagalbinis darbininkas

1,42

284,85

1,42

382,68

Tarnybinių patalpų valytojas

1,50

270,75

1,50

383,99

Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas

11,00

236,68

11,00

393,52

Patalynės ir skalbinių išdavėjas

0,50

366,74

0,50

381,81


Vyriausioji buhalterė
                                             Stefanija Gusarova